3 Haziran 2012 Pazar

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Faaliyet Raporu

Karşılaşılan Sorunlar:
• 7 ve 8. Sınıflarda derse aşamalı geçiş yapılmadığı için öğrencilerin derse adapte olmakta zorlandılar.
• Program gereği öğrenciye örnek gösterilmemesi gerektiği için öğrenciler bazı noktalarda tıkanıp kaldılar.

• Tasarlanan ürünler için malzeme temininde sıkıntı yaşandı.
• Dersin ürün aşamasında maddi olanaklar yüzünden üretilen ürünler istenildiği gibi gerçekleştirilemedi.
• Sınavlarda bu dersten soru olmaması öğrencinin ilgisini dağıttı.
• Proje ve performans ödevleri yapılırken hazırcılıktan dolayı araştırma yapmadan basit ürünler yapılmaya çalışıldığı gözlendi.
• Ürün tasarlanırken basamak takip edilme olayında bir önceki basamağı silme ya da atma yoluna gidildiği gözlendi.
• Ders sonunda yapılması gereken tasarım günlüğünü hazırlarken yaptıkları işi kâğıtta anlatıma dökmekte güçlük çektikleri gözlendi.
• Grup çalışmalarında ise her işin tek kişiye bırakıldığı ya da bırakılmak istendiği gözlendi. Gruba aynı not ile değerlendirilmesi gerektiği için hak eden ve hak etmeyen aynı notu almış oluyor. Bu durum öğrencilerin not konusundaki adalet kavramını sarstı.
• Ailelerin derse gerekli ilgiyi göstermemesi nedeni ile öğrencilerde de bu tutum devam ediyor
Çözüm Önerileri:
• Öğrencilere örnek gösterilmesi gerektiği ama bu konuda öğrencinin ufkunu sınırlamamak için örnek sayısının daha fazla sayıda olması gerektiği,
• Tasarlanan ürünlerini gerçekleştirirken maddi sıkıntı çekmeden yapabilmesi için öğrencinin maddi konumu baz alınarak yönlendirme yapılması,
• Öğrencilerin tasarım günlüğünü hazırlarken yaptığı iş ve işlemleri kâğıda dökmesindeki zorlukları gidermek için Türkçe derslerinde kompozisyon yazma olayına önem verilmesi, öğrencilere kendi yaşantıları ile ilgili günlük tutma konusunda özendirme yapılması,
• Grup çalışmalarında oluşturma aşamasında çok dikkatli öğrenci seçimi yapılması ve her öğrenciye görev dağılımının adaletli yapılmasının kontrol edilmesi,
• Her fırsatta öğrenci velilerine ve öğrencilerimize dersin bizlere neler kazandıracağı ve gerekliliği konusunda bilgi verilmesi,
• Belli aralıklarla okul içinde yapılacak olan ürün sergilerinin öğrencileri velilerinin de görmesinin sağlanması,
• Öğrencileri derse teşvik edilmesi için bir önceki yılın en iyi ürünlerinden oluşan bir katalog oluşturulup öğrencilere ve velilere dağıtılması,
Teknoloji ve Tasarım Ders Öğretmenleri olarak yukarıda belirtilen önerilerimiz doğrultusunda hareket edilmesinde öğrencilerimiz açısından fayda görülmektedir.
Teknoloji ve Tasarım Ders Öğretmenleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yapmak ve siteye üye olmak isteyenler, Gmail hesabı ile siteye üye olabilir, Sitede yorum bölümünde, “yorumlama biçimi” yazan butondan “Google hesabı” yazanı seçerek yorumunuzu yazabilirsiniz.

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.