30 Ekim 2012 Salı

A Plus Tur Mağdurları

Alosikayet.com adresine gönderilen şikayetler bir bir siliniyor. Bunun sebebi firma yetkililerinin bu vatandaşlara uyguladığı susturma yöntemidir. Ancak tüm yorumlar elimizde mevcut ve gerektiği anda mahkemeye sunmaya hazırız.

şükran dinç

Eylül 6th, 2012 saat 18:45

bilginize
İlgi: 14.07.2012 tarihli elektronik posta mesajınız hakkında.

Üye seyahat acentaları ile ilgili Birliğimize ulaşan şikayetler; 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Birliği ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Seyahat Acentaları Yönetmeliği, Birlik Yönetmeliği kapsamında inceleme ve değerlendirmeye alınmakta olup, acentalar hakkında yapılan şikayetler nedeni ile acenta cevaplarının alınması ve bu cevaba ilişkin şikayetçilerin beyanlarından sonra Tüketici Otel Acenta ve Rehber İlişkileri Komitesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına, detaylı şikayet dilekçesi ve şikayete konu rezervasyon ile ilgili belgelerin Başkanlığımıza iletilmesi halinde yukarıda izah edilen süreç çerçevesinde gerekli inceleme ve değerlendirme yapılabilmektedir.
Ancak ilgide kayıtlı yazınızda bahsi geçen Aplus unvanı ile Birliğimize üye herhangi bir seyahat acentası bulunmadığı, adı geçen kuruluş hakkında evvelce Başkanlığımıza ulaşan şikayetler neticesinde işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti sebebi ile yasal işlem başlatıldığı hususunda bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB)
HUKUK SERVİSİ
Tüm yorumlar

Aplus Tur ( Sarvan Turizm ) : Parayı ödedik ama hizmet alamadık için 24 cevap var


Mağdur Vatandaş
Temmuz 25th, 2012 saat 16:40
Aplus Tur, Neden Yaptın Bunu Bize?
Yürüyorduk ailece, bir akşamüzeri keyifle
Çıktın karşımıza bir uğursuz baykuş gibi
Israr edip davet ettin katılalım diye seminere
Yahu bu ne iştir, gözünden mi tanıdın plus kerizi?
Ertesi gün telefon telefon üstüne
Hediye tatil kazandınız, gelmiyor musunuz diye.
Biz de ne bilelim inandık safiyane
Kandık güler yüzüne, söylediğin yalan sözlere…
Mayomuzu da kapıp geldik çağırdığın hotele
Hemen bizi tatile gönderirsin sandık.
Abandone ettin kapılarda karşılayıp,
Dumura uğrattın apıştık kaldık.
İçerken edebimizden söylemedik ama
İkram ettiğin ne çayında tat vardı ne de kahvende
Konuştukça konuştun, hiç söz sırası gelmedi ki bize
Yedin kafamızda kalan en son eti de
Sustuk insanlık namına, bunu dahi getirmedik dile.
Hadi hadi, olacaksa bugün olacak, yarın çok geç, olmaz dedin
Doğru olan pabuca, ayağımızı ters giydirdin.
Kalkmayın yemek yiyeceğiz diye diye oyaladın bizi
Nereden bilebilirdik ki başımıza örecekmişsin kulliği…
Göz boyamak için doldurmuşsunuz lüks otele Milleti
Düştü her birimize iki hatta üç tane Aplus çömezi
Acı ayvayı güzelce yedirdiniz oradaki herkese
Bir parça akıl olsaydı bizde, gelir miydik hiç size?
A ha şimdi pimi çekilmiş bombayı da verdiniz elimize
Hayırlı uğurlu olsun, hem size hem de bize.
Şimdi düşmüşüz derde epey de perişan halimiz
Telefonlarımıza cevap yok, devamlı çıkıyor telesekreteriniz
Avukat tuttuk, şikayetçi olduk bakalım ne olacak akıbetimiz
Bilemem acep değişir mi ki bu kem talihimiz?
23 Temmuz 2012
Mağdur Vatandaş

magdur 2
Temmuz 26th, 2012 saat 23:08
yasal yollardan gelişmeler olursa paylaşın lütfen bende a plus tur mağduruyum

Mağdur Vatandaş
Temmuz 27th, 2012 saat 21:21
Gelişmeleri mutlaka bildireceğim.

Mağdur Vatandaş
Temmuz 31st, 2012 saat 13:53
Aplus Tur yetkilileri ile görüşüp üyeliğimizin iptalini istedik.
Onlardan gelecek cevaba göre bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz.

serpil
Ağustos 3rd, 2012 saat 19:09
bizimde başımıza geldi.bosuna telefon beklemeyın.tuketıcı derneklerıne muracaat edın derım

Mağdur Vatandaş
Ağustos 3rd, 2012 saat 21:57
Teşekkür ederim Serpil hanım, haklısınız. Biz de girişimde bulunduk.

serpil
Ağustos 3rd, 2012 saat 23:03
bu arada bunlada kalmayacagım benı maddı manevı zarara ugrattıkları için savcılığa suç duyurusunda bulunacagım,sonrakı aşama medya bunları rezıl edeceğim benım başıma gelen bu çırkın tuzağa başka vatandaşlarımız duşmesin.

mahmut
Ağustos 5th, 2012 saat 16:27
bizleri uyandırdıgınız için tsk ler bu yorumları okumasaydım bende düsüyordum tuzaga

ahmet
Ağustos 7th, 2012 saat 07:01
tanıtımda anlattıkları ile sözleşme tamamen farklı şeyler..biz de dava açıyoruz….

ali
Ağustos 7th, 2012 saat 11:57
bugün antalya dedeman otelde yine toplantıları var saat 10-12 arası dün akşam bizede aynı davetiyeden verdiler allahtanki araştırıp yorumları okumuşum

Mağdur Vatandaş
Ağustos 15th, 2012 saat 20:50
Önceden bilgisi olup bu tuzağa düşmeyenler adına sevindim. Ne kadar çok kişiyi uyarabilirsek o kadar faydalı oluruz. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Hatta bize tanıtımda bu tatil organizasyonunun Bakanlık desteği ile yapıldığını söylediler. Bakanlığa yazarak bu gidişe bir son verilmesi için üstümüze düşeni yapacağız.

Mağdur Vatandaş
Ağustos 15th, 2012 saat 21:05
T.C.
Y A R G I T A Y
13.HUKUK DAİRESİ
SAYI:
ESAS KARAR
2004/844 2004/8276
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ :A. 1.Tüketici Mahkemesi
TARİHİ :18.11.2003
NO :142-425
DAVACI :Tayyar
DAVALI . Tic.A.Ş.
Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü.
K A R A R
Davacı, davalı ile 24.12.1998 tarihinde 600 dolar peşin kalan 5900 dolar için 26 adet bono vermek suretiyle devre tatil sözleşmesi imzaladığını, gerek üyelik başlangıç tarihi olan 25.1.2001 tarihinde gerekse dava tarihinde sözleşmeye konu olan tatil köyü mevcut olmadığından mal ve hizmetten bu güne kadar yararlanamadığını, 29.11.2001 dönemde göndermiş olduğu ihtar ile de sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek, ödemiş olduğu 2320 doların ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, henüz ödenmeyen 4180 dolar bedelli 19 adet bononun ise iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının süresinde cayma hakkını kullanmadığını öne sürerek, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının süresinde cayma hakkını kullanmadığı, sözleşme tarihinden 25.6.1999 tarihine kadar olan bonoları ödemek suretiyle sözleşmeyi benimsediği, davalının edimlerini yerine getirmediği konusunda da bir iddianın bulunmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Devre tatil sözleşmeleri BK.nun 19/1 maddesine dayanılarak sözleşme özgürlüğü prensibi içerisinde yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşme BK.nun da düzenlenen sözleşme tiplerinden biri olmadığından atipik sözleşmelerdir. Atipik sözleşmelerin devre tatil sözleşmeleriyle ilgili olanları ise yasanın tanımladığı değişik akit
tiplerini kapsadığından (hizmet, kira, vekalet, satış gibi) karma sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır. Taraflar arasında yukarıda açıklanan tanıma uygun olarak 24.12.1998 tarihinde sözleşme yapıldığı, tarafların iddia ve savunmaları ile ibraz edilen belgeler gözetildiğinde bu sözleşmenin kapıdan satış niteliğinde olduğu ve kullanım başlangıcının ise 25.1.2001 tarihli olarak kararlaştırıldığı dosyada yer alan sözleşmeden anlaşılmaktadır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 1. maddesinde kanunun amacının ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin ekonominin gereklerine ve ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek olduğu anlaşılmaktadır. Şu haliyle tüketici kanunun da yer alan hükümler buyurucu nitelikte hükümler olup, tarafların sözleşme serbestisi ilkeleri çerçevesinde imzalayacakları sözleşmelerin yasanın bu buyurucu hükümlerine aykırı olmaması gerekir. Taraflar arasında yapılan devre tatil sözleşmesi yasanın tanımını yaptığı 8. ve 9. maddelerinde belirlenen kapıdan satış niteliğinde olduğu kuşkusuzdur. Kapıdan satışlar işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında önceden mütabakat olmaksızın yapılan tecrübe ve muayene koşullu satışlar olarak tanımlandıktan sonra, aynı yasa maddesinde bu tür satışlarda tüketicinin 7 günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden reddetmekte serbest olduğu vurgulanmıştır. Yasanın 9. maddesinde ise satıcının hazırladığı sözleşme, fatura veya tesellüm makbuzu ile birlikte, en az 12 punda siyah koyu harflerle yazılmış ve içeriği yasada açıklanan cayma belgesini vermeyi satıcıya yükümlülük olarak getirmiştir. Somut olayda satıcının davacıya cayma bildirim belgesini verdiği dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken konu bu tür satışlarda yasanın 8/2. maddesinde kararlaştırılan cayma hakkının ne zaman başlayacağı yönü üzerinde durmak gerekir. Az yukarıda açıklandığı gibi satışın tecrübe ve muayene koşullu olduğu açık ve belirgin bulunduğuna göre, cayma süresinin malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten, malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise, malın teslim tarihinden, mesafeli satışlar da malın tüketiciye ulaştığı tarihten, hizmet edimlerinde ise hizmet ediminin tüketiciye ifa edildiği anda işlemeye başlayacağının kabulü gerekir. BK.nun 219-221 maddelerinde tecrübe ve muayene şartlı satım alıcının malı tecrübe ve malı muayene edip tasvip etmesi irade şartına bağlı olarak yapılan satım olarak tanımlanmıştır. 4077 sayılı kanunun 8. maddesinde düzenlenen satışlar ise BK.nun anlamında tecrübe ve muayene şartıyla satışlardan olup burada sözleşmeden dönme hiçbir objektif koşula bağlanmamış, tamamen tüketicinin iradesine bırakılmıştır. Sözleşmenin taraflarca imzalanması ile cayılıp cayılmayacağının bildirilmesi arasındaki süre de sözleşme henüz hükümlerini doğurmaz. Sözleşmenin hükümleri bu
aşamada askıda olup, tüketici bu süre içinde caymazsa sözleşme başladığından itibaren hükümlerini doğurur, cayması halinde başlangıcından itibaren hüküm doğurmaz.
Somut olayda taraflar arasındaki devre tatil satış sözleşmesi 24.12.1998 tarihli olmakla beraber kullanım başlangıcı 25.1.2001 tarihidir. Ne var ki davacı gerek dava gerekse temyiz dilekçesinde sözleşmede yapılması öngörülen tatil köyünün mevcut olmadığını, bu güne kadar da hizmetten yararlanmadığını, mal ve hizmeti tecrübe ve muayene imkanı olmadığını savunmuştur. Dosya kapsamından tesislerin tamamlanarak faaliyete geçip geçmediği, davacının tatil hakkını kullanıp kullanmadığı da anlaşılamamaktadır. O halde mahkemece bu konuda araştırma ve inceleme yapılarak tesislerin tamamlanıp davacının tatil hakkını kullanıp kullanmadığı belirlenmeli, cayma hakkının mal ve hizmetin tecrübe ve muayene edilmesinden sonra başlayacağı göz önünde tutularak sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 31.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Mağdur Vatandaş
Ağustos 15th, 2012 saat 21:07
Tüketici tarafından kazanılmış emsal dava sonucu elinde olan varsa paylaşalım.

Mağdur Vatandaş
Ağustos 15th, 2012 saat 21:12
Bir daha Antalya’da toplantıları olduğunda bana önceden haber verirseniz
Önce karakola dolandırıldım diye haber vereceğim, sonra da gazetecilere haber vererek toplantının yapıldığı yere gideceğim. Hem oradaki yeni üye olacakların mağdur olmasını engellemiş olacağım hem de bana yapılanın hesabını soracağım.

emel
Ağustos 22nd, 2012 saat 22:56
yorumlarınız için çok teşekkürler bizide antalyafda kandırac aklardı ama yapamadılar yazık öğrfenci çocuklar buna nasıl alet oluyorlar koca dedeman nasıl alet oluyor ..sakın inanmayın toplantıya gitmeyin…

mağdur y.ç
Ağustos 25th, 2012 saat 01:26
yarın antalya dedeman otelde toplantıları var saat 12:30 da.

sadrettin
Ağustos 27th, 2012 saat 19:26
allah kahretsın kımse kanmasın arkadaslar tatil aldıgım aksam tl aradım kımse yanıt vermedı 3 gün ardı ardına aradım yıne yanıt yok sorarım sızlere arkadaslar ne yapmam gerekıyo tatılı alalı bır hafta oldu iptalı icin 10 gün icinde faks göndermemı 100 de 35 ödeme halınde kabul etceklerını söyledıler faks gönderdım ne yapmam gerekıyo

serpil
Ağustos 28th, 2012 saat 15:22
hemen yazılı fax cekıp faxı cektıgınız tarıhını saklayın.daha sonra tuketıcı dernegıne hemen başvurun.%35 cezaı uygulama ıcın de ıtıraz edın ama sozleşmede bu madde belırtıldıgı için belkı % 35 ı odersınız ve lutfen savcılığada suc duyurusunda bulunun.erekırse telefon dokumanlarınızı cıkarın kac defa aradığınızı her seyı belgeleyın.ben tuketıcı dernegıne şikayette bulundum 1 aya kadar cevap gelecek.bunlar dolandırıcı hatta turizm bakanlığına da şikayette bulunacagım.

nermin ülker
Eylül 1st, 2012 saat 09:46
1- 9- 2012 bugünde toplantıları var 11 de dedeman antalyada ücretsiz aquaparktan faydalanma vadediyor yazıları okuyunca vazgeçtik gitmekten ….. teşekkürler aydınlatmanızdan dolayı….:)

şükran dinç
Eylül 6th, 2012 saat 18:45
bilginize
İlgi: 14.07.2012 tarihli elektronik posta mesajınız hakkında.
Üye seyahat acentaları ile ilgili Birliğimize ulaşan şikayetler; 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Birliği ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Seyahat Acentaları Yönetmeliği, Birlik Yönetmeliği kapsamında inceleme ve değerlendirmeye alınmakta olup, acentalar hakkında yapılan şikayetler nedeni ile acenta cevaplarının alınması ve bu cevaba ilişkin şikayetçilerin beyanlarından sonra Tüketici Otel Acenta ve Rehber İlişkileri Komitesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığına, detaylı şikayet dilekçesi ve şikayete konu rezervasyon ile ilgili belgelerin Başkanlığımıza iletilmesi halinde yukarıda izah edilen süreç çerçevesinde gerekli inceleme ve değerlendirme yapılabilmektedir.
Ancak ilgide kayıtlı yazınızda bahsi geçen Aplus unvanı ile Birliğimize üye herhangi bir seyahat acentası bulunmadığı, adı geçen kuruluş hakkında evvelce Başkanlığımıza ulaşan şikayetler neticesinde işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti sebebi ile yasal işlem başlatıldığı hususunda bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB)
HUKUK SERVİSİ

ışıl
Eylül 7th, 2012 saat 17:09
bizde aplustur mağduruyuz maalesef…paketi 2011 yılında aldık ama henüz hiçbir hizmet almadık.tüketici haklarına şikayet etsem faydalı çıkarmıyım acaba? şimdiye kadar çok uğraştım günde en az 20-30 kez tlf açtım.en sonunda vazgeçtim.ama şimdi ödediğim paralarımı geri almak istiyorum.ne yapabilirim.arkadaşlar lütfen yardımcı olun…

Serpil
Eylül 8th, 2012 saat 04:05
Aplus mağduru arkadaslar,benim anladığım kadarıyla böyle bir firmanın olmayışı ve haklarında yasal işlem baslatildigimi?hala inanamıyorum nasıl böyle bir oyuna geldim.tum mağdur arkadaslar tazminat davası acmaya ne dersinz

ahmet
Eylül 9th, 2012 saat 11:53
a plus mağduruyum.2012 antakya ottoman palas ta bu oyuna alet oldu.para ile gazetelere reklam haber yaptırdılar.tüketici haklarından netice almak imkansız gibi.sarvan turizm,demirist yatçılık gibi isimleri sürekli teşhir ederek başkalarının da yanmasını belki önleriz …ama yarın isim değiştirirler.

...
şikayet var sitesindeki özel mesaj

Murtaza B.
Siz de bizim gibi aldatıldınız. Ben şu anda bu firma tarafından mağdur edilen kişileri toparlamaya çalışıyorum. Sizin başınıza gelenlerin aynısı ben ve benim gibi bir çok a plus mağdurunun başına gelmiş görünüyor. Mahkemeye vermekten başka çaremiz kalmadı. Birlikte hareket ederek mahkemeye vermemiz gerekiyor.
07 Ağustos 2012 15:35

M.Aytekin
Ekim 30th, 2012 saat 15:15

Arkadaşlar buradaki şikayetimi ve yorumlarımı silmem karşılığında bana da paramı ödeyeceklerini söylediler ama hala ödemediler. Görüyorum ki bana vaad ettikleri gibi diğer mağdurlara da aynı stratejiyi uygulamışlar. Gelişmelere göre sizleri bilgilendireceğim.

Konu ile ilgili diğer yazıları okumak için tıklayınız.

Sarvan Travel

Aplus Tur, Son Haberler

Aplus Tur, Acentesinden Son Haberler

Aplus Tur 2013

Aplus Tur

Aplus Tur, Sarvan Taravel

APlus Tur Mağdur Etmeye Devam Ediyor

APlus Tur Tatil / Şikayet

A Plus Tur Mağdurları

Aplus Tur, Neden Yaptın Bunu Bize?

18 yorum:

 1. Yukarıdaki yorumların çoğu silinmiştir geriye bu linkteki üç yorum kalmış.

  http://www.alosikayet.com/otel-sikayetleri/2012/07/25/aplus-tur-sarvan-turizm-parayi-odedik-ama-hizmet-alamadik.html#comment-7178
  ...


  Aplus Tur ( Sarvan Turizm ) : Parayı ödedik ama hizmet alamadık için 3 cevap var


  magdur 2
  Temmuz 26th, 2012 saat 23:08
  yasal yollardan gelişmeler olursa paylaşın lütfen bende a plus tur mağduruyum

  sadrettin
  Ağustos 27th, 2012 saat 19:26
  allah kahretsın kımse kanmasın arkadaslar tatil aldıgım aksam tl aradım kımse yanıt vermedı 3 gün ardı ardına aradım yıne yanıt yok sorarım sızlere arkadaslar ne yapmam gerekıyo tatılı alalı bır hafta oldu iptalı icin 10 gün icinde faks göndermemı 100 de 35 ödeme halınde kabul etceklerını söyledıler faks gönderdım ne yapmam gerekıyo

  TARIK
  Ekim 1st, 2012 saat 15:00
  arkadaşlar ben de a plus tur mağduruyum ve şunu çok iyi biliyorum ki burada yazılanların hepsini a plus tur yetkilileri de takip ediyor ve ona göre de önlemlerini alıyorlar. Ben diyorum ki burayı takip eden herkes bir kişiye ulaşsın ve o da hepimizin bilgilerine ulaşsın. benim mail adresime telefon numaralarınızı yazarsanız hepinize ulaşma şansım olur. elimizi çabuk tutmamız lazım.

  YanıtlayınSil
 2. ‎''Vicdanın sesi bütün kanunların üstündedir.''

  Mahatma Gandhi

  YanıtlayınSil
 3. ‎" İğneye dayanamıyorsan, parmağını akrep yuvasına sokma."

  Sadi Şiraz

  YanıtlayınSil
 4. Ezilmekten kurtulan aşağılık bir insan,
  Bu kez başkalarını ezmeye başlar.

  Dostoyevski

  YanıtlayınSil
 5. Arkadaşlar, bizim takip edebildiğimiz kadarıyla A Plus Tur bunların üçüncü firması, belki daha öncesi de vardı? Adamlar deşifre oldukca yeni firma kuruyorlar. Tüketici mahkemelerinde açtığımız davaları kazanıyoruz ama karşımızda paramızı geri alabileceğimiz bir kimse yok. Bizim tavsiyemiz, bu dolandırıcılık olayını herkesin savcılığa da bildirmesi, bu sayede başka canların yanmasını engelleyebiliriz.
  Firma sahiplerini yakından takip ediyoruz, savcılık için detaylı bilgi isteyen arkadaşlar bize boremfood@gmail.com adresinden ulaşabilirler.

  La Fraise Mağdurları

  YanıtlayınSil
 6. İlgi ve vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederiz.

  Biz de savcılıklara suç duyurusunda bulunmanın en doğru karar olduğuna inanıyoruz.

  Bu firmanın takipçisi olacağız.

  YanıtlayınSil
 7. bu şahıslara adres ve telefon olarak ulaşmak isteyip ulaşamayan varsa rica ediyorum bana ulaşın seve seve yardımcı olurum

  YanıtlayınSil
 8. Teşekkür ederiz Elif hanım, bunlara ulaşsak da herhangi bir faydası yok. Hep yalan hep yalan. Mahkemeyi kazanıp parasını alamayanlar bile var.

  YanıtlayınSil
 9. Arkadaşlar selam, alosikayet.com sitesindeki etkili yazımı yayından kaldırtamayınca hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar, bu sayede de yazım silinmiş.

  Ben la fraise (Demir İstanbul) isimli şirketlerinin üzerinden üye olmuştum, bu isim deşifre olunca A Plus Tur ismi ile dolandırmaya devam ediyorlar. Beni savcılığa verdikleri yazıdan anladığım kadarıyla yeni firmayı amca oğlunun üstüne açtırmış, bunu da beni suçlamada kullanmış.

  Ben her ilde yüz yüze görüşerek elimizdeki bilgileri paylaşacağımız buluşmalar ayarlamaya çalışıyorum ve kesinlikle bunların nitelikli dolandırıcı olduklarını savcılığa ispat edene kadar işin peşini bırakmayacağım.

  İstanbul buluşmaları yakında başlayacak, gününü buradan bildireceğim, katılmak isteyenler benimle irtibata geçebilirler...

  YanıtlayınSil
 10. Levent Bey sizin hakkınızda savcılığa başvuru sonucunda karar ne çıktı merak ediyoruz. Hem suçlular hem de güçlü, böylesine ne denir ben bir isim bulamıyorum.

  YanıtlayınSil
 11. Savcılığa dilekçe verip bir nüshasını alosikayet.com a elden yollamışlar. yazım buna istinaden kaldırıldı. savcılıktan bana gelmiş bir şey yok.

  Maksatları, yoğun toplantı düzenledikleri şu günlerde bu tip bir yazıdan insanların olumsuz etkilenmesini engellemek. Maalesef yazımı kaldırttırarak bunda da başarılı oldular...

  YanıtlayınSil
 12. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacaktır. Ben adalete sonsuz güveniyorum.

  YanıtlayınSil
 13. muzaffer bey herkesi toplamak gerekiyor.bakın bende tek tek herkese söylüyorum toplu şikayet gerekli..parayı bir şekilde geri alacağız ama asıl önemli olan hala çalışıyor ve bir çok insanı kandırmalarıdır.şu an sarvan travel ismini kullanıyorlar ama sözleşmede demir istanbul yatçılık ve aplus tur da belirtiliyor.bunları savcılıkta belirtmemiz gerekiyor.şirketler başka isimler adına açılmış ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.ama durdurmamız gerekiyor bu insanları.levent beyinde dediği gibi alo şikayete yapılan şikayetlerden rahatsız oluyorlar çünkü gerçek yüzlerini görebiliyor insanlar.bana ulaşmak isteyenlere mail adresimi verebilirim.

  YanıtlayınSil
 14. Ahmet bey duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Biz de ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Bu konuda topluca şikayette bulunmak isteyenler buraya e-mail adreslerini yazsınlar bir elde toplayalım ve gerekli yerlere şikayetlerimizi topluca yapalım.

  YanıtlayınSil
 15. Sarvan Travel - Sunpark Otelcilik (Aplus tur)

  Türkiye Kamuoyuna.
  Daha önceki adları La Fraise, Aplustur ( Demir İstanbul Yatçılık Ltd.Şti ) olan ve bundan önceki 6333 numaralı yetki belgesi Türsab tarafından iptal edilen turizm acentası 6081 numaralı yetki belgesi ile SARVAN TRAVEL ismiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bahsi geçen turizm firması bütün Türkiye'yi il il dolaşarak lüks otellerde toplantılar yaparak insanları aldatmakta ve paralarını almaktadır. Maalesef bizden de 3750 TL parayı kredi kartımızdan peşin çekerek aldılar. Sözde devre tatil adında 5 yıllığına bu paranın karşılığı olarak konaklayacağımız otellerin erken rezervasyon fiyatlarından da daha uygun fiyatlara tatil yapacaktık. Paketi tanıtırken herhangi bir otelin fiyatının yaklaşık yarısının konaklama bedeli, kalan yarısının da yemek bedeli olduğu söylenip, bizden alınan paranın karşılığı olarak her yıl gitmek istediğimiz otellerin konaklama bedellerini kendilerinin karşılayacağını, yemek ücretlerinin ise bizden isteneceği şeklindeydi. 19 Ocak 2013 günü Malatya'da Ramada otelde eşim adına yaptığımız sözleşmeden bir iki hafta sonra güya anlaşmalı oldukları otellerin Şubat 2013 tarihi itibarıyla fiyatlarını önemli tur firmalarının internet sitesinden bakarak öğrendim. Daha sonra SARVAN TRAVEL (APLUSTUR) görevlilerini arayarak kendilerinden de fiyat istediğimde sadece sözlü olarak (nedense e-mail'ime yazılı olarak fiyatları bir türlü göndermek istemediler) bazı otellerin sadece yemek bedeli olarak bizden istedikleri ücretin zaten şu an erken rezervasyon fiyatlarıyla hemen hemen aynı olduğunu gördüm. Oysaki biz zaten yatak bedellerini kendilerine ödemiştik yani erken rezervasyon fiyatlarının yaklaşık yarısının bizden istenmesi gerekirdi. İnternetten biraz araştırma yaptığımda bu firmanın yukarıda belirttiğim değişik adlar altında uzunca bir süredir insanları aldattıklarını ve paralarını aldıklarını öğrendim. Aloşikayet isimli internet sitesinde sadece son üç aya ait bi dolu benzer şikayet mevcuttur. Bunun üzerine geçen hafta eşimle birlikte internetten topladığımız şikayetleri, kendi açıklamalarımızı ve sözleşmemizin bir örneğini bir araya getirip Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Paramızı iade edemeyeceklerini söyleyip bunların sözleşmede yazmadığını belirttiler. Doğrudur sözleşme zaten tek taraflı ve bizlerin cayma hakkıyla ilgili tek bir satır yok. Devre tatil usul ve yönetmeliğinde açıkça tüketicinin cayma hakkıyla ilgili maddenin yazılması gerektiği belirtilmekte. Bu durumu açıklayıp noter kanalıyla bir ihtarname göndererek paramızın iadesini istedik. Şu anda Türkiye'nin hangi ilinde insanları aldatmaya devam ediyorlar bilmiyorum ama bu açıklamaları okuyan ve SARVAN TRAVEL (APLUS TUR) ismini duyan herkesin kesinlikle bu devre tatil paketinden almamaları gerektiğini bir vatandaşlık görevi olarak gördüğümü belirtip saygılar sunuyorum.  Aradan oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra tekrar herkese merhaba. Arkadaşlar Sarvan travel, Aplus tur isimleriyle Türkiye'nin çeşitli illerinde devre tatil satarak insanları dolandıran firma diyeceğim ama ortada firma falan da yok çünkü biraz önce Türsab'dan kontrol ettim 6081 nolu belgeden aradım maalesef kayıtları da gözükmüyor artık. Cep telefonuyla elimdeki numaralardan birini aradım çıkan bayana nereyle görüştüğümü söyledim gizlilik ilkesi gereği nereyle görüştüğümü söyleyemezmiş. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de faaliyet gösterdiğini iddia eden sözde firma gizlilikten bahsetmekte. Yeni adları SUNPARK OTELCİLİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. Maalesef bu isimle de Türsab'da kayıtları yok.

  Boraniç

  Kaynak:
  http://www.turkeyforum.com/satforum/showthread.php?t=707000#.U33ZENJ_ub8

  YanıtlayınSil
 16. Sunpark Otelcilik
  Sunpark Otelcilik San. Tic. Ltd. Şirketi

  Tel: (0212) 696 4250
  Adres: Eğitim Mah. 1. Açıkgöz Sok. Atak Plaza Ofisi No:16 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
  Faks: (0212) 696 4280

  Sunpark Otelcilik : Namı diğer Sarvan Travel ve Aplus tur hakkında şikayettir!
  Kategori : Turizm » Tur Operatörleri » Para İadesi Şikâyetleri
  24 Ocak 2014
  Şikayet No : # 389
  Şikayet :Alo şikayet bölümünü ve Sarvan travel'i yaklaşık 1 yıldır takip ediyorum. Mağdurlardan biri de benim Sürekli isim değiştirerek hayali varlığını devam ettirmeye çalışan, hiçbir hizmet vermeden tümüyle vatandaşın parasını alıp üzerine yatmaya çalışan, İnsanların iyi niyetinden ve kanunların boşluklarından olabildiğince yararlanan, artık Türsab da kayıtları da gözükmeyen ve en son ismi SUNPARK OTELCİLİK olan, daha doğrusu olmayan bu duruma Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ne olur birileri dur desin.artık. Bu birileri bir savcı olabilir, bir hakim olabilir, polis olabilir veya jandarma olabilir. Evet açıkça buradan Türkiye kamuoyuna suç duyurusunda bulunuyorum. Daha önce şahsi olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına internetten benzer birçok şikayeti toplayarak yaptığım suç duyurusu hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Yılmadım noterden olmayan iki farklı adreslerine ihtarname gönderdim. Yılmadım türsab'a şikayet ettim. Yılmadım Tüketici mahkemesi sıfatıyla Malatya 3. Asliye hukuk mahkemesine dava açtım ve yaklaşık 8-9 ay sonra dava sonuçlandı tabi ki daha önceki davalarda olduğu gibi mahkeme salonuna dahi gelemeyen bu hayali tezgahın sahipleri davayı kaybettiler. Ama ben bunların izini sürmeye devam ediyorum. Herkese saygılar, selamlar


  Kaynak:
  http://www.alosikayet.com/sunpark-otelcilik-nami-diger-sarvan-travel-ve-aplus-tur-hakkinda-sikayettir-.html;jsessionid=d0fxKnyfm4Q0dvwnJ0ToABcE.undefined

  Sanırım bu da son adresleri;
  http://www.sundrella.com.tr/

  YanıtlayınSil
 17. Daha önceki adları La Fraise, Aplustur (Demir İstanbul Yatçılık Ltd. Şti. ) olan ve bundan önceki 6333 numaralı yetki belgesi Türsab tarafından iptal edilen bu turizm acentası 6081 numaralı yetki belgesi ile Sarvan Travel ismiyle faaliyetlerine devam etti. Son olarak Sunpark Otelcilik San. Tic. Ltd. Şirketi adıyla faaliyetlerine devam etmektedirler.
  Adres: Eğitim Mah. 1. Açıkgöz Sok. Atak Plaza Ofisi No: 16
  Kadıköy, İstanbul /Türkiye
  Tel: (0212) 696 42 50 – (0216) 358 08 09
  Faks: (0212) 696 4280

  Not: Bu telefon numaraları ile görüşme yaptım. Tamer Demir ve İlkan Demir’in dolandırıcılık işlerine buradan devam ettiklerini tespit ettim.

  http://www.sundrella.com.tr/index.html

  Aplustur Mağduru

  YanıtlayınSil
 18. Birlikden güç doğar .Mağdur biri olarak bana ulaşabiliseniz tel nom:05063991570

  YanıtlayınSil

Yorum yapmak ve siteye üye olmak isteyenler, Gmail hesabı ile siteye üye olabilir, Sitede yorum bölümünde, “yorumlama biçimi” yazan butondan “Google hesabı” yazanı seçerek yorumunuzu yazabilirsiniz.