25 Haziran 2013 Salı

Eba Seminer Raporu

17.06.2013 - Lider Öğretmen Rolleri
Ömer BALIBEY-MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü
Evdeki öğretmenle sınıftaki öğretmenin farkı yoktur. Öğretmen gençlere ileri hedefleri göstermelidir.
Mustafa Kemal’e Matematik Öğretmeninin Kemal ismini vermesi; Mustafa Kemal için önemli bir rol model olmuştur. Fatih İstanbul’un fethiyle ilgili 8 yaşından beri kurduğu hayalle şehri bize kazandırmıştır.

Öğretmenler de sınıftaki hayal gücüyle öğrencileri etkilemelidir.Öğretmenler güleryüzlü olmalı ve bu özelliğiyle öğrencileri etkilemelidir.
Lider Öğretmenin Özellikleri
*      Öğretmen kendini sürekli yeniler.
*      Araştırmacı, paylaşımcı ve iletişime açıktır.
*      Sabırlı,gayretli ve işini iyi yapandır.
*      Başarıyı hedefler.
*      Dersini kendine güvenerek işler.
*      Derslerde ufku açan etkinlikler yapar.
*      Giyimine ve dış görünüşüne özen gösterir.
*      Eğitim teknolojisini takip eder ve teknolojiyi eğitimde etkin kullanır.
*      Okul paydaşlarıyla işbirliği içindedir.


17.06.2013 – Hızlı Okuma Teknikleri
Ziya BARAN-Kişisel Gelişim Uzmanı

            Daha çok okuyarak okuma hızımızı artırabiliriz.Okuma yaparken geri dönüşler okuma hızımızı % 35 azaltır.

Hızlı Okuma Egzersizleri (21 Günlük Çalışma)

*      Bir kitabın sayfasına kuşbakışı bakıyoruz,çeviriyoruz ve her gün 10 dk yapıyoruz.
*      Bir kitapta satır satır hızlı hızlı 10 dk. göz gezdiriyoruz.21 gün bu çalışma uygulanırsa gözün görme alışkanlığı genişleyecektir.
*      Karşıdaki duvarda dört nokta belirleyip dördüne birden hızlıca bakılabilir.
*      Parmağımızın bir noktasına bakıp günde 20 dk.burnumuza yaklaştırıp uzaklaştırıyoruz.
*      Önce yakındaki objeye bakıp sonra uzaktaki objeye bakabiliriz.
            Bu sayılan öneriler göz sağlığı için de çok faydalıdır,göz tembelliğini azaltır.Bir yazara göre; Çoluk çocuğu alıp çatıya çıkarak uzaklara bakmak okuma hızı ve motivasyonu artırıyor.
            Almanya’da günlük okuma süresi 24 dk iken Türkiye’de 13 saattir.Kennedy,Abraham Lincoln,Ebus Suud Efendi çok hızlı okuyan önemli kişilerdendir.Tüm dünyada değişik alanlarda hızlı değişme varken okuma hızımız çok da değişmemektedir.
            Hızlı okuma yapabilmek için çok zeki olmaya gerek yoktur.Egzersizlerle okuma hızı artırılabilir.Hızlı okumayı gerçekleştirirsek sınavlarda da beyin hızlı çalıştığı için başarı artmaktadır.

17.06.2013 – Hafıza Teknikleri
Ziya BARAN-Kişisel Gelişim Uzmanı

1.      Kisilerin ismini akılda tutup ismiyle hitap etmek insanları motive eder.
2.      Kopya çekerken semboller yazıldığı için aklımızda daha iyi kalmaktadır.
3.      Tutkulu ve inançlı insanların hayat hikayelerini okumak hafızamızı güçlendirir.
4.      Güzel sözleri akılda tutmak için sözle ilgili bir nesneye bakıp algılamak sözün hatırlanmasını kolaylaştırır.
5.      Şampiyonlar ve çalışkanların en büyük başarısı tutkudur.Casparav ünlü bir satranç uzmanı olarak sıra dışı düşünme ve tutkusu sayesinde başarılı olmuştur.
6.      Beynimize 300 yıllık HD kalitesinde görüntüyü sığdırabilmekteyiz.
7.      Öğrencilere sınıfta 10 dk. okuma için zaman ayrılırsa okuma hızları artar.
8.      Güzel sözleri ve hatırlamamız gereken şeyleri odamızın duvarına asmalıyız.

18.06.2013- Öğretmen Rolleri
            Eskiden bilgi aktarımı yapılırken şimdi öğrencilere rehberlik önem kazanmıştır.
            Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir.Çocuklar anne babanın yanından fazla okulda,öğretmenin yanında vakit geçirmektedir.
            Öğretmenler gerektiğinde doktorluk,babalık,annelik,psikologluk görevi yapmaktadır.

18.06.2013-Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Prof.Dr.Mustafa BALOĞLU
            Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri
            Öğretmen ve idarecilerin bazı durumlarda yetersiz kalması öğrenci kişilik hizmetlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.Öğrenci disiplin hizmetleri disiplin için değil;özdeğerlendirme için önemlidir.
            Eğitim öğretimde herkese eşit standart sınav ve değerlendirme sistemi vardır.Eğitimin amacı,toplum ve devlet bütünlüğünü sağlamaktır.
            24367 Sayılı yönetmeliğn 5.maddesi f şıkkına göre: “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri,öğrenci,veli,öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin işbirliğiyle yürütülür.”Buna göre rehberlik ve psikolojik danışmanın merkezinde öğrenci vardır.
Rehberliğin Dayandığı Psikolojik Temeller
*      Bireysel farklar
*      Bireydeki nitelik farkları
*      Cinsiyet farkları
*      Bireydeki nitelik,farklar ve meslekler
*      Kişilik
*      Toplum karmaşıklıkları
*      Kentleşme ve değişen iş hayatı
*      Aile kurumundaki değişmeler
*      Kadının çalışması
*      Dinsel inanç ve değerlendirmeler
Bireyi Tanıma Teknikleri
1.      Teste Dayalı Teknikler:Başarı Testleri,Kişilik testleri,genel Yetenek Testleri,Zeka Testleri ve Yansıtıcı Teknik Testleri
2.      Test Dışı Teknikler:
1-      Soru Listesi (Anket) : Öğrenmek istenilen noktalara ilişkin soruları içeren bir listedir.Öğrencilerin ilgi,ihtiyaç,kişisel duygu ve düşünceler konularında bilgi almak için en çok kullanılan yöntemlerden biridir.Eski mezunlar ve yeni kayıt yaptıranlar için kullanılabilir.
2-      Otobiyografi :Bireyin hayatının kendi ağzından dile getirilmesidir.Sık sık otobiyografi yazdırılmamalıdır.Otobiyografi son sınıfta yazdırılmalıdır.Öznel olduğu için otobiyografi sonuçlarının yorumlanması zordur.
3-      Gözlem : Öğrenilmek istenen durumla ilgili bireyin uzaktan izlenerek yaptığı faaliyetleri izlemektir.Gözlem tekniğinde bilgi ve deneyim sahibi olunmalıdır.Görülen durumlar öğretmen tarafından kydedilmelidir.
4-      Vaka Kaydı : Bireyin geçmişinde yer alan olayları anlatan öyküye vak'a kaydı (incelemesi) adı verilir. Vak'a incelemesi, genellikle geçmişteki olayların bireyin kendisi, ailesi ya da diğer ilgililer tarafından hatırlanıp söylenmesi yoluyla oluşturulur.
5-      Arzu Listesi : Çocuk ya da gencin doyurulmamış ihtiyaçlarını, açığa vuramadığı duygularını, umut ve beklentilerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular daha çok düşsel durumlar içermektedir. Örneğin, “İstediğiniz kadar paranız olsaydı ne yapardınız?, “Her türlü imkanlarınız olsaydı hangi mesleğe girmek isterdiniz?” sorulardan oluşmaktadır.
6-      Yarım Cümle Tamamlama : Bireyin istek ve arzularını tespit etmek için kullanılabilir.
Ben babamı………………?
Annem bana…………….. ?
7-      Problem Tarama Anketi : Okulda öğrencilerin sorun yaşadığı konuların tespit edilmesi için kullanılan yöntemdir.


18.06.2013-Yapılandırmacı Yaklaşım

Nasıl Öğretim Yapmalıyız ?

*     Öncelikle dikkat (uyarıcıya)
*     Birazdan göreceğiniz şekil neye benziyor,siz benzerini nasıl çizersiniz ?
*     Bilişsel çelişki oluşturacak durumlar oluşturalım.Örnek olarak;Tuzlu bir suya nesne bırakılınca suyun nesneyi kaldırması verilebilir.Bu tür öğrenmeler hiçbir zaman unutulmaz.
Ø      Her aktiviteleri sorgulayalım.
Ø      Ne öğrendin ?
Ø      Nasıl öğrendin ?
Ø      Neler hissediyorsun ?
Ø      Nasıl bir yol izledin ?
Ø      Bir daha bu durumda ne yapmalıyız ?

*     Öğrenme gerçek yaşam durumlarına uygun olmalıdır.Örneğin,Matematik’te rakamlar yerine günlük hayattaki durumlardan örneklerle işlem yapılmalıdır.
*     Ağ araştırması yaptıralım.Öğretmenin bilgiyi sunması yerine teknolojiden yararlanarak internet ortamında araştırma yaptırması öğrenmeyi artırmaktadır.
*     Önce önbilgiyi harekete geçirin.Önbilgileri harekete geçirmeden sonraki durumları öğrenmek zordur.
*     İçeriğin Sunumu.Tek bir bakış açısı yerine çoklu durumları vermek uygundur.Zıt ve karışık kavramları vermek faydalıdır.
*     Ayrıntılara dikkat edilmelidir.


19.06.2013-Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Yrd.Doç.Dr.Esad YAĞCI

Öğretme-Öğrenme Süreçleri

I-                  Öğrenme Yaşantısı
a-      Öğrenme biçimleri(stil)
b-      Öğrenme yaklaşımları(strateji)
c-      Öğrenme kuramları

II-               Öğretim Durumları
a-      Öğretim yaklaşımları
b-      Öğretim yöntemleri
c-      Öğretim teknikleri

Öğretim Yaklaşımları

1-      Sunuş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı : Kavram ve genellemelerin öğretildiği öğretim yoludur.
2-      Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı : Öğrenci sadece uyaranlara cevap veren değil, içsel tepkilerle etkin biçimde araştırarak öğrenen kişi olduğundan, öğrenmenin etkili ve kalıcı olduğu görüşü kabul edilmektedir. Ancak öğrenme için fazla zaman gerekmektedir.
       Tümevarım yoluyla öğrenmeyi teşvik eden bu yaklaşıma örnek kural yöntemi (ÖKY) adı  
      da verilmektedir.
3-      Araştırma Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı : Bir tür problem çözme yaklaşımıdır. Araştırma yoluyla öğretimin amacı öğrencinin konu içeriğini öğrenmesini sağlamanın yanısıra, konuyu öğrenirken bu zihin yeteneklerini de geliştirmesini sağlamaktır. 

Öğretim Yöntem ve teknikleri aşamaları

1.    Öğretim ağırlıklı  (Bilgi toplama)
2.    Etkileşime dayalı  (Bilgi/Duygu paylaşımı)
3.    Bireysel gelişmeler (Bilgiyi kullanma ve üretim)
4.    Yaşantılara dayalı (Bilgiye ulaşma,paylaşma,kullanma ve üretim)

Tartışma Teknikleri

-          Akvaryum Tekniği (İçÇember):Öğrencilerin ilgi duyduğu veya üzerinde anlaşamadığı konularda uygulanır.Öğrencilerin tartışma ve grupla çalışma becerilerinin geliştirilmesi için kullanılır.Analiz,sentez ve değerlendirme gücü kazandırır.Aktif öğretim yaklaşımına uygundur.Sınıf içi tartışmalara canlılık kazandırır.
Nasıl uygulanır ?
İç içe iki çember oluşturulur.İç çember konuyu tartışırken dış çember konuyu dinler. Dış çember konuyu tartışırken iç çember konuyu dinler.

-          Sokrat Semineri : Bir tartışma tekniğidir.Sokrat felsefesini esas alır.Ağır metin üzerinde düşünme gerektirir.Öğrenci merkezlidir.
-          Durdur-eşleş-paylaş Tekniği : İşbirlikçi öğrenme tekniğidir.Zihin becerilerini geliştirir.

Diğer yöntem ve teknikler olarak soru-cevap,istasyon;beceriler olarak da yaratıcı düşünme,eleştirel düşünme ve karar verme olarak sayılabilir.

İyi vatandaş yetiştirmek istiyorsak sınav odaklı eğitimden vazgeçilmelidir.
Yapılandırmacı yaklaşımdaki en büyük güçlük öğrenci sayısıdır.25-30 öğrenci sayısı aşıldığı zaman bu yaklaşımı uygulamak zordur.


19.06.2013-Zeka Oyunları

            Çocuğun seviyesine göre oyun belirlenmelidir.Çocuklara oyunla etkinlik yapıldığı zaman çocukları kazanmak kolaydır.
            Zeka oyunlarının ders olarak okutulması ilgiyi artırmıştır.Türkiye ve dünyadaki başarılarımız güçlenmiştir.Turnuvalara müracaatlar artmıştır.Öğretmenlere düşen görev zeka oyunlarını geliştirmektir.
            Denge oyunu ve tangram oyunu 4-5myaş grubu için uygundur.Grup çalışması ve karşılıklı oyun eğlenceli olduğu için tavsiye edilir.
            Zihinsel kapasitemiz zeka oyunları ile geliştirilebilir.


20.06.2013-Beden Dili
Uzman:Mahmut AÇIL Zirve Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Beden Dilinin Ögeleri

1-     Beden Durumu
2-     Mimikler
3-     Oturma düzeni
4-     Giyim
5-     Bakım ve makyaj
6-     Jestler
7-     Göz teması
8-     Ayakların kullanımı
9-     Mesafe
10- Kullanılan aksesuar


Mesajın Ulaşım Kanalları
Sağ Ok: SÖZ
 


A,B,C                                                              ?                                     % 7
Sağ Ok: SES
Sağ Ok: BEDEN DİLİ
                                                   ?                                     %   38

                                                 ?                                    %  55

                Ne kadar saklarsak saklayalım beden dili bizim doğrucu tavuğumuzdur.Karşımızdakiler sözlerimizin % 7 sine dikkat eder.% 93 oranında ses ve beden diline önem verir.
Mahrem Bölgeler (Çevremizdeki Bölgeler)
1-     Mahrem Bölge : Öğretmen ve öğrenci için sınıfta özel bölge vardır.25 kişilik sınıfta 40 kişi olursa öğrenci özel bölgesi aşılmış olacaktır.
2-     Kişisel Bölge : 50-120 cm arasında mesafede çocuğa dönmeli ve eğilmelidir.
3-     Sosyal Bölge : Sınıfın içidir.
4-     Ortak Bölge : Günlük yaşantımızda kullandığımız bölgedir.
Başın Duruş Hareketleri
            Başın duruşu ile öğrenciyi rahatlatır,iyi konuşmasına; ya da sıkarak kötü konuşmasına sebep oluruz.Çocuklar iyi dinlerken başlarını çevirir ve gözleriyle kişiye bakar.Hayvanlar da bu özelliğe sahiptir.Bu durum onların ilgiyle dinlediğini gösterir.
Gözler
            Gözler davranışlarımızın kabul görüp görmediğini belirler.Gözlerdeki çeşitli hareketler bu durumu belirler.
Bakışlar
1-     İlgi Bakışı : Boynumuzu sağa sola çevirerek yapılan bakıştır.
2-     Müfettiş Bakışı : Havaya,tavana bakarak yapılan bakıştır.
3-     Tehdit Bakışı : Gözlüğün üstünden yapılan bakış çeşididir.Baş aşağı iner ve karşımızdakine tehdit duygusu oluşturur.

El Hareketleri
            Avuç içini göstermek sevgi,elin tersini göstermek tehdit ifadesidir.Ders anlatırken kürsünün arkasındaki sandalyeye oturmamalı,elleri kenetleyip arkaya yaslanmamalıdır.Kürsü önünde ders anlatılmalıdır.İşaret parmağımızı çocuğa tutarak söz vermemeliyiz.20.06.2013-Kamu Etiği
Prof.Dr.Sedat MURAT-Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı

Etik Davranış İlkeleri

-          Dürüstlük,tarafsızlık ve eşit muamele
-          Saygınlık ve güven
-          Yetkili makamlara bildirim
-          Amaç ve misyona bağlılık
-          Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı olmayan beyan
-          Mal bildiriminde bulunma
-          Savurganlıktan kaçınma
Meslek Etiği
            Kişinin mesleğini yerine getirirken uyması gereken kurallara meslek etiği denir.
Kamu görevini yerine getirirken şu soruları kendimize sormalıyız ?
1-     Yaptığım şey doğru,adil,yasal mı?
2-     Meslektaşlarım aynı kararı verse,bu şekilde davransa düşüncem ne olur ?
3-     Yaptıklarımı ailemle,arkadaşlarımla paylaşabilir miyim ?

Mesleki Etik İlkelerinin Faydaları

1-     Mesleğin itibarını korur.
2-     Hizmet kalitesini artırır.
3-     Mesleki rekabet kalitesini artırır.

Öğretmenlik Meslek Etiği

            Öğretmenlik mesleği,insan ilişkileri,öğretmen,öğrenci ve velilerle olan ilişkileri yerine getirmektir.Öğrencilerle ilişkilerde sevgi,saygı,iyi örnek olma,akılcı davranma,giyim-kuşam gibi kurallara dikkat edilmelidir.
            Sorunlar şu üç sebepten çıkar: 1- Para,mal ve diğer önemli eşya 2- Değer yargıları 3- Karşılanmamış sorunlar

21.06.2013-Mesleki Gelişim Eğitimi
Doç.Dr.Yusuf TEKİN-MEB Müsteşarı

            Öğretmen yetiştirme sistemi konusunda YÖK ile MEB iletişim halinde ortak çalışmalar yapmaktadır.Eğitim Fakültesi olan yerlerde yüksek lisans ve doktora konusunda destek verilmektedir.
            Öğretmenler sürekli kendini geliştirmeli ve yenilikleri takip etmelidir.Öğretmenler değişen ülke ve dünya görüşüne göre öğrencileri yetiştirmelidir.
            Öğretmenlik sürekli devam eden bir öğrencilik halidir.
21.06.2013-Okul Temelli Gelişim Projesi
Uzm.Ömer ÇELİKKOL-Isparta Mehmet Köse Ortaokulu Müdürü

            Akademik başarıyı artırmak için yapılan çalışmalar :
1-     Deneme sınavı yapma
2-     Kaynak kitap kullanma
3-     Yaprak test verme
4-     Bolca ödev yaptırma
5-     Dershaneye gönderme
6-     Beden Eğitimi,Müzik,Resim derslerinde Matematik dersi işleme
7-     Özel ders aldırma
8-     Ödül verme

Bu sayılanlar çok zararlı araçlardır ve bunun sonucunda;
-          Akli dengesini yitiren gençlik
-          Kendisine elektrik veren gençlik
-          Motor beceriden yoksun gençlik
-          Hayatı dört şıktan gören gençlik
-          İletişim becerilerinden yoksun gençlik yetişmektedir.
Mesleki Gelişim Projesi Uygulama İşlemleri
-          Özdeğerlendirme
-          Kefe analizi
-          Öncelikler durum matrisi
-          Bireysel ve mesleki gelişim planı
-          Film izleme
-          Kitap okuma
-          Eğitim videosu izleme

Okuldaki Sorunları Çözmek İçin Geliştirilen Projeler

1-      Okuma projesi
-          Okuma yazma öğretimi
-          Okul kütüphaneleri (Kütüphanede çocuğun seviyesine uygun olmayan ve ilgisini çekmeyen kitapların kaldırılarak internetten çocuklara uygun kitapların seçilerek satın alınması)
-          İlgi çeken kitaplar
2-      Her ders 100’le başlar : Baştan herkese dersiçi performans notları 100 verildi.Katılmazlarsa bu notların düşürüleceği söylendi.
3-      Gürültü kirliliğine son verelim projesi : Okulda zil kaldırıldı.Öğretmen ve öğrenciler saatlerine bakarak giriş-çıkış yaptılar.,
4-      İki yabancı dil eğitimi projesi : Gramer yerine metinler okuyarak yabancı dil eğitimi verildi.
5-      Veliler okuyor projesi :
6-      İşbirliğine dayalı öğrenme projesi : Rekabet yerine işbirliği yaparak çalışıldı.Matematiği iyi olan Matematik,Türkçesi iyi olan Türkçe anlattı.
7-      Kulüpleri yeniden düzenleme : İşlevselliği olmayan kulüpler yerine öğrencilere sorularak yeni kulüpler oluşturuldu.
8-      Belirli gün ve haftalar : daha önemli haftalar çeşitli materyallerle etkin olarak kutlandı.
9-      Yenilikçi öğretmen eğitimi projesi : Bu proje ile verilen eğitime katılarak öğretmenler kendilerini geliştirdiler.
            Öneriler:
1-     MEB tarafından öğretmenlere tavsiye edilen çalışmaları takip etmeli.
2-     Tavsiye edilen filmler izlenmeli.
3-     Mesleki gelişim ile ilgili e-akademide formlardaki tartışmalara katılmalı.

1 yorum:

  1. Ölü sözcüklerin tozu senin üzerine asılıp kalıyor.
    Ruhunu sessizlikle yıka...

    Robindranaht Tagore

    YanıtlaSil

Yorum yapmak ve siteye üye olmak isteyenler, Gmail hesabı ile siteye üye olabilir, Sitede yorum bölümünde, “yorumlama biçimi” yazan butondan “Google hesabı” yazanı seçerek yorumunuzu yazabilirsiniz.

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.