15 Haziran 2014 Pazar

Okul Başarısı Nasıl Artırılır?


Okul Başarısı Nasıl Artırılır?

Öğrencilerin okuldaki başarılarını engelleyen birçok faktör vardır. Başarının önündeki engeller, kimi zaman öğretmenin desteği, kimi zaman ailenin desteği kimi zaman ise alanında deneyimli bir doktorun yardımı ile çözülebilir.


Sorumluluk duygusunu artırmaya çalışınız: Sorumluluk duygusunun artırılması uzun dönemde çocuğun birçok işinde başarılı olmasını ve ona talimat vermeden kendi görevlerini üstlenmesini sağlayacaktır. Sorumluluk duygusunun artması için daha küçük yaşlardan itibaren ona görevler vermek ve bu görevleri takip etmek önemlidir. Çocuğa verilen sorumluluk, onun bazı konularda kendiliğinden düşünmesini sağlar.

Yaşına uygun yapabileceği görevler veriniz: Bu görevler özellikle çocuğun bireysel gelişimini uygun bir şekilde hızlandıracak ve onun daha sağlıklı bir psikolojik gelişim düzeyine ulaşmasını sağlayacaktır. Yaşa uygun görevler, sorumluluk duygusunun artması ve gelişimin normal devam etmesi ile birlikte çocuğun ders başarısına olumlu yansıyacaktır.

Bir çocuğa "yalan söyleme" demeyin. "Doğruyu söyle", deyin.
Birincide suçlamış, ikincide ise yol göstermiş olursunuz. 
Victor Hugo

Başarılı olmuş kişileri çocuğa sevdiriniz ve örnek gösteriniz: Özellikle belli bir yaştan itibaren çocuklar kendilerine model ararlar. Anne babanın iyi bir model olmasının yanı sıra, başarılı olmuş kişilerin çocuklara model olarak gösterilmesi onların derse karşı ilgi ve motivasyonunu artıracaktır. Çocuğunuz olumsuz modelleri örnek almadan siz ona ideal bir model olunuz. Sizin dışınızda onun için ideal olan modelleri ona sevdiriniz.

Kendine güvenmesini sağlayınız: Çocuğun derslerin üstesinden gelmesi için özgüveninin yerinde olması gerekmektedir. Özgüveni yerinde olan çocuklar derste daha aktif ve katılımcı olmakta, ders içerisinde kendilerini rahatlıkla ifade edebilmektedirler. Birçok çocuk tanımaktayız ki soruları bildikleri hâlde tahtaya kalkıp cevap verememektedirler. Aynı zamanda çok güzel üretkenlikleri varken bu üretkenlikten kimseye bahsetmemekte, kendilerine güvenlerini ortaya koyamamaktadırlar.

Okul arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmalarını sağlayınız: Okul ortamı özellikle çocuğun ders başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Çocuğun okula severek gitmesi ve okuldan bir şeyler öğrenmesi, arkadaşları ile iyi ilişkiler kurması önemlidir. O nedenle okul ile ilgili olumlu konuşmaya dikkat ediniz. Okulun ve ders ile ilgili durumların olumlu taraflarını sürekli evde gündeme getirmeye çalışınız.


Ondan yapamayacağı şeyleri istemeyiniz: Özellikle çocuklardan yapamayacağı görevlerin istenmesi onlarda yetersizlik, başarısızlık ve güvensizlik duygularını artırmaktadır. Yapamayacağı şeyler konusunda ısrarcı olmamalı, çocukları iyi tanımaya çalışarak yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışmalıyız. Dersler konusunda da aşın beklentilerin olması çocukların derslerden tamamen uzaklaşması sonucunu getirebilir.

Ona olduğundan daha küçükmüş gibi davranmayınız: Her çocuğun yaşına uygun gösterdiği olumlu özelliklerin teşvik edilmesi, normal psikolojik gelişim basamaklarını tamamlaması açısından önemlidir. Anne babaların çocuklarına yaşından küçükmüş gibi davranması, normal psikolojik gelişim basamakları konusunda sorunlar oluşturabilir. Özellikle annelerin bu konuda hatalı olduklarını görmekteyiz. Bu durumda çocuk, derslerle ilgili sorumluluk almakta güçlük çekebilir.

Onun ile birlikte vakit geçirin, kendini ifade etmesini sağlayınız: Bu durum onun stresinin azalmasına, derse yeteri kadar vakit ayırmasına yardım eder. Kendine güveni olan ve kendini rahat ifade eden çocuk birçok derste başarılı olacaktır. Onunla birlikte geçirilen zamanlar, iyi diyaloga neden olacak ve sizin onu ders konusunda yönlendirmenizi kolaylaştıracaktır.


Uygun olmayan arkadaşlarını onunla konuşunuz: Uygun olmayan ve özellikle derse karşı ilgisiz arkadaş grubu çocukların dersten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Ek olarak okulu aksatma, öğretmene karşı saygısızlık, kuralları hiçe sayma gibi tutumlar uygun olmayan arkadaş çevresinde sık olarak görülmektedir. Çocuklar da bu ortamdan olumsuz şekilde etkilenebilirler, ders ile ilgili uygun arkadaşlıklar ise, sonuna kadar desteklenmelidir.

Madde kullanımından uzak kalmasını sağlayınız: Madde kullanımı, maddenin çeşidi ne olursa olsun, çocuğu dersten ve okuldan uzaklaştıran ve tehlikeli gidişatı hızlandıran bir durumdur. O nedenle çocukla iyi bir diyalogun olması, madde bağımlılığından uzak tutulması önemlidir. Madde bağımlılığı, önemli tehlikelerin işaretçisi olabilir.

Ders için yeterli vakit ayırmasında ona yardımcı olunuz: Özellikle bazı çocuklar ders çalışma saatlerini dinlenme saatleri ile yer değiştirerek uzun süre ders harici aktiviteler yapabilirler. Bu durumda anne ve babaların gerek ev ortamını ders için uygun hâle getirmeleri, gerekse evde onunla birlikte ders çalışma programı yapmaları, derse ayrılan zamanı biraz daha artırabilecektir. Bazı çocuklar ufak tefek destek ile bunu başarabilirler.

Onun okul başarılarını uygun bir şekilde ödüllendiriniz: Özellikle derse karşı gösterilen başarıların, okulda o gün için sıradan bile sayılabilecek başarının (Örneğin; tahtaya kalkıp ders anlatma, parmak kaldırma vb.) anne baba tarafından desteklenmesi ve övgü dolu sözler ile karşılık alması, çocuğun derse karşı ilgisini artıracaktır. Unutulmamalıdır ki aynı şekilde öğretmenin de destek ve övgüsü çocuğun derse karşı ilgisini canlı tutmada önemlidir.

Ona her zaman cesaret veriniz, onu destekleyiniz: Derste veya herhangi bir olumlu aktivitede cesaretlendirilen ve teşvik edilen çocuklarda derse karşı ilgi fazla olur. Çocuğun üzerine aldığı sorumluluklar da dahil olmak üzere, cesaretlendirilmesi, onaylanması onun başarısında önemli bir noktadır. "Sen başaramazsın" mesajı çocuğun kendine karşı güvenini oldukça azaltacaktır.


Başarısızlıkları için konuşunuz, onu başarıya motive ediniz: "Başarı ile başarısızlık kardeştir." sözü bu konuda önemli bir mesajı içerir. Çocuk sürekli başarı için şartlandırılırsa başarısızlık olduğunda ciddi anlamda hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu nedenle başarısız olduğu dönemler de olacağı için; yargılama, eleştirme ve kıyaslamaya girmeden başarısızlığı konusunda ona yardımcı olunmalıdır.

Öğretmeni ile onun hakkında sık sık iletişime giriniz: Öğretmenler, okul içerisinde öğrencileri doğrudan gözlemleme imkânı bulmaktadır. O nedenle öğretmenlerin gözlemlerini dikkate almak, problemlere ortak müdahalede bulunmak ve öğretmenin ders konusunda desteğini almak oldukça önemlidir. Öğretmeni ile iletişim sizin sorunları önceden fark etmenizi sağlayacak ve sorunlara zamanında ve etkili müdahale etmenizi kolaylaştıracaktır. Öğrencinin yanında, öğretmenini eleştiren konuşmaları kesinlikle yapmamaya çalışınız. Öğretmenine güveni sarsılan çocuğun derslerini sevmesi beklenemez.

Öğretmeninin onun hakkındaki önerilerini dikkate alınız: Öğretmenlerin önerilerini göz önüne almak ve çocuğun problemleri hakkında birlikte çözüm yolları üretmek önemlidir.

Hayatta düzenli ve programlı olmasına yardımcı olunuz: Özellikle küçük yaştan başlayarak çocukların düzenli ve programlı olmaları için önlemler almak gerekir. Bu önlemler ailece alınırsa daha etkili olmaktadır. Programsız olan bir evde, çocuktan program beklemek biraz anlamsız olacaktır. Evin programını düzenledikten sonra çocuğunuzdan da program bekleyebilirsiniz. Gece geç saatlere kadar uyuma imkânı bulamayan veya yemek yeme düzeni farklılıklar gösteren çocuk, okulda düzensiz ve ev ödevlerinde de programsız olacaktır.

Onun stres faktörlerini hesaba katın, psikolojik durumuna dikkat ediniz: Özellikle stres faktörleri var ise, (önceki sayfalarda bunu ayrıntılı olarak açıklamıştık.) Bu durum çocuğun ders başarısını olumsuz yönde etkiler. Stresin hafifletilmesi ve çocuğa destek olunması gerekir.


Aile içi huzuru ve sevgi ortamını onun için hazırlayınız: Huzurlu ve mutlu bir aile ortamı çocuğa farkında olmadığı birçok kazanç sağlar. Aile içi huzur ortamında eşlerin karşılıklı sevgi ve saygı duyduğu bir yuvada çocuklar da kendini mutlu ve huzurlu hissedecek, yaşlarından beklenen görevleri üstlenebileceklerdir. Diğer yandan evde gerekli huzuru ve mutluluğu bulamamış çocuklar derse konsantre olmakta zorlanırlar. Kendilerinden beklenen görev ve sorumlulukları yerine getirmekte güçlük çekerler.

Anne ve baba olarak derslerinde ona destek olunuz: Ders konusu sadece tek bir kişinin görevi değildir. Anne ve babanın bu görevi birlikte üstlenmesi gerekir. Ders konusunda hem anne hem babanın ilgilenmesi, çocuğun bu konuyu kendi gündemine getirmesini sağlayacak ve çocuk bu konuda daha dikkatli davranacaktır. Sadece annenin gayret göstermesi ya da tamamen babanın ilgilenmesi, sonuçları itibariyle tavsiye edilmeyecek bir ilgilenme şeklidir.

Ders çalışmanın dışındaki zamanlarda dinlenmesini sağlayınız: Hayatın ve onun gündeminin sadece dersten ibaret olmadığı bilinmelidir. Ders dışı zamanlarda onun ile mutlu bir şekilde eğlenceli vakit geçirmek; sosyal ve sportif faaliyetler yapmak oldukça önemlidir. Çocuk ders dışındaki dönemlerde enerjisini, stresini atabilecek ve derse karşı daha iyi konsantre olabilecektir. Bu türlü aktiviteler derse karşı da ödül olarak programa konulabilir.

Onu okumaya teşvik ediniz, okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olunuz: Ders başarısının kazanılmasında, özellikle okuma alışkanlığı önemlidir. Ancak okuma alışkanlığının daha okul öncesi dönemden başlatılması, küçük yaşta bu güzel alışkanlığın bilinç altına yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu dönemde çocuğa bir şeyler okumak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek önemlidir. Okul çağında dinleme, anlama ve anlatma becerisini kullanan çocuklar derslerinde de başarılı olmaktadırlar.

Ona, dikkatini dağıtmayacak bir ders çalışma ortamı hazırlayınız: Özellikle ders çalışma ortamının sade, görüntü kirliliğinden uzak, biraz sessiz bir ortam olması, çocuğun ders başarısına çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Dikkatin dağılması, derse karşı verimliliği de azaltmaktadır.

Dikkatini devam ettirme konusunda eksikliği olup olmadığını kontrol ediniz: Dikkat süresi yaşa göre değişiklikler göstermektedir. Buna paralel olarak dikkat süresi kısa olan çocuklar, çabuk sıkılacak ve dersin başından çabuk kalkacaklardır. Böyle çocuklar ise derslerini tamamlamakta güçlük çekeceklerdir. Bu durum daha çok dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan kaynaklanabilir.

Onun kapasitesinin üstünde beklentilere girmeyiniz: Ders başarısı konusunda çocuğun zekâ kapasitesinden ileri başarı beklemek, çocukları strese iterek onların başarısızlığını daha da artıracaktır. Ders başarısı konusunda aşırı baskı yapmak, çocukları strese bağlı reaksiyona itmektedir.

Okulu sıradan bahanelerle aksatmasına izin vermeyiniz, bu durumu denetleyiniz: Bazı çocuklar, anne babalarının da bu konuda hassasiyet göstermemesi sonucu sıradan bahanelerle dersleri ve okulu aksatmak ister. Sıradan bahanelerle okulu aksatmak, okula verilen değerin azlığını göstermekle birlikte, çocuğun okul ve derse motivasyonunu bozacaktır.

Derslerine engel olabilecek isteklerini, uygun bir şekilde sınırlayınız: Bazı çocuklar ders dışı dinlenme ve eğlenme konularında oldukça fazla zaman harcarlar. Bunun önüne mutlaka geçilmelidir. Bu durum çocukların isteğine bırakıldığı takdirde zaman boşa geçecek ve programsız bir insan ortaya çıkacaktır. Çocuğun ders dışında dinleneceği, oynayacağı zaman boşlukları mutlaka olmalıdır. Ancak bu boşluklar belli bir plân dahilinde dengelenmelidir.

Onu ders ve sınavlar konusunda paniğe sevk etmeyiniz: Bazı anne babalar ders başarısı konusunda çocuğu paniğe sevk etmektedir. Bu panik, çocuğun stres ve gerilimini artırarak ders konusunda hata yapmasına, performans kaygısı çekmesine neden olur. Anne babaları bu konuda sakinliğe ve stresten uzak yönlendirmeye davet ediyoruz.

Her gün düzenli ders çalışmasını sağlayınız: Düzenli ders çalışma; zaman içerisinde çocuğun ders konusunda birikim yapmasını ve temelde boşluk oluşmamasını sağlar. Bu durum çocuğun mizacı, ona kazandırılan sorumluluk duygusu, evin programı gibi faktörlere de bağlıdır.

Düzenli öğünlerle gıda alımı ve çeşitliliğini sağlamaya çalışınız: Yemek düzeni konusunda çok fazla titizlik göstermek, çocukları bunaltır. Çok fazla titizlik yerine, belli düzeyde gıda çeşitliliği ve öğün düzeni sağlanmaya çalışılmalıdır.

Onun kabiliyetlerini yönlendiriniz ve gelişmesini sağlayınız: Kabiliyetlerinin farkında olan çocukların, kendilerine güveni oldukça fazladır. Bu nedenle çocuğun kabiliyetleri, ne olursa olsun, onaylanmalı ve desteklenmelidir. Unutulmamalıdır ki, bu yönlendirme dolaylı olarak çocuğun mutluluğuna ve ondan beklenen işlevselliğin artışına neden olacaktır.

Onunla mümkün olduğu kadar nitelikli zaman geçiriniz: Anne babalar ilginin kalitesini artırarak çocuğu ile nitelik yönünden kaliteli zaman geçirmelidir. Bu nitelik çocuğun anne baba ile ilişkisini düzeltecek ve anne babanın yönlendirmesini kolaylaştıracaktır.

Uyku düzeninin bozulmamasını sağlayınız: Bazı çocuklar, geç saatlerde uyuma ve sabah geç kalkma seklinde düzensiz bir ritm gösterirler. Bu düzensizlik, çocuğun sabahın ilk saatlerindeki verimliliğini azaltır. Buna bağlı olarak dersten uzaklaşma ve dersten kopma olabilir. Uyku düzensizliği, anlama ve algılamayı zorlaştırır.

Hafta sonları ve yaz tatillerinde yeterince dinlenmesini sağlayınız: Her şeyin ders demek olmadığını söylemiştik. Ders çalışma dönemleri arasındaki dinlenme kalitesi artarsa bu durum dolaylı olarak derse karşı ilgiyi ve öğrenme kapasitesini de artırır.

Okulda yolunda gitmeyen şeylere karşı uyanık olunuz: Bazı çocuklar anne babalarına karşı kendilerini iyi ifade edemezler. Bazen okulda birtakım zorluklar oluşur ve bu durum iyi ifade edilmediği için problemler giderek büyüyebilir. Bu problemlerin zamanında fark edilmesi çözüm açısından oldukça önemlidir. Yolunda gitmeyen şeyler ile ilgili olarak anne ve babaların, okul ve çocukla iyi bir ilişki içinde olması gerekmektedir.

Yaşıtları ve başkaları ile onu kıyaslamayınız: Kıyaslama çocukların en sevmedikleri şeylerin başında gelir. Bu konu çocuğa dolaylı olarak "Sen başarısızsın.", "Sen kötüsün, o iyi" mesajı vermektedir. Bu nedenle bu mesajdan kaçınmak gerekir. Unutulmamalıdır ki çocuğun özgüven gelişimi açısından kıyaslama yapmak, olumsuz bir durumdur.

Çocuğunuz ile okul ve dersler hakkında belli aralarda durum değerlendirmesi yapınız: Gidişatın farkında olmak, gidişat konusunda onunla fikir alışverişi yapmak önemlidir. Bu diyalog, çocuğun dersle ilgili olarak psikolojik destek noktalarını artırarak, yanlış gidişatın önüne geçilmesini kolaylaştırır.

Onu arkadaşları ile rekabete sürüklemeyiniz: Rekabet ortamı, hem rekabet edene hem de edilene zarar verir. Çocuk, başarılı olmak için değil de başkasını geçmek için ders çalışır. Bu tutum, öğrenmenin kalitesini düşürdüğü gibi bilinç dışı geçilme kaygısı ile çocuğun stres düzeyini de artırır.

Aşın ders çalışmasını sınırlayınız: Bazı çocukların tek gündemi derstir, bu durum anne ve babaların bazılarının hoşuna gitse de çok sağlıklı bir durum değildir. Çocuğun hemen her dönemini dolu dolu yaşaması gerekirken sadece hayatını dersle doldurması onun için ileriye yönelik önemli bir eksikliktir. Bu durum genelde mutsuz, depresif, içe dönük çocuklarda daha fazla görülmektedir.

Onun hobilerini artınınız, ders dışında hobileri ile ilgilenmesini sağlayınız: Bu ona özgüven gelişimi, verimli çalışma, arkadaş ilişkilerinin gelişmesi, uzun vadede stresinin azalması gibi konularda yardımcı olacaktır.
Her zaman onun yanında olduğunuzu kendisine hissettiriniz:

Çocuğun psiko-sosyal destek noktalarının artırılması, onun kendine güvenini artırır. Stres ile daha kolay baş etmesini sağlar. Ama bu; "Sürekli çocukla ilgilenilmesi gerekir." şeklinde yorumlanmamalıdır.

Küçük problemlere büyümeden zamanında müdahale ediniz: Davranış problemlerinin kısa sürede farkına varılması önemli olmakla birlikte; problem büyümeden, zamanında müdahale edilmesi de önemlidir.

Ders çalışırken belli aralarla dinlenmesini sağlayınız: Dinlenerek çalışılması ve bunun yaşa uygun bir şekilde programlanması önemlidir. Her yaş grubunun belli bir süre sonra kendiliğinden dikkati dağılır. Dikkat süresi iyi bilinirse, dikkatinin dağılma zamanı öncesinde dinlenme bölümleri oluşturulabilir.

Defter ve kitaplarını düzenli ve temiz kullanmasını sağlayınız: Özellikle düzenli bir program ve ders çalışma ortamının sağlanması ve dersin anlaşılabilirliğini artırmak için defter, kitap gibi eşyaların düzenli kullanılması sağlanmalıdır.

Kapasitesinin altında, uyarı düzeyi düşük bir sınıfta ise okul ile durumunu görüşünüz: Zeki çocuklar, eğer kapasitelerinin altında bir ortamda bulunuyorlar ise, çabuk sıkıldıklarından giderek dersten uzaklaşabileceklerdir. Derste sıkılan zeki çocuklara, daha ileri program ve ödevler verilerek derse karşı ilgi ve motivasyonlarının devam ettirilmesi gerekir.

Bazı derslerde birlikte çalışarak ona destek olunuz: Derslerin tamamen üstlenilmesi yanlış olduğu gibi, çocuğun derslerine karşı tamamen ilgisiz kalınması da çocuk için olumsuz bir durumdur. Çocuk ile birlikte çalışarak (gerektiği zaman, sürekli olmamak kaydıyla) ona destek olunmasında ders başarısı açısından fayda vardır.

Çocuğunuzun görme ve işitme problemi olup olmadığını değerlendiriniz: Kronik görme ve işitme problemleri, çocukların ders başarısını oldukça olumsuz etkileyecektir. Bu durum dolaylı olarak çocuğun derse karşı ilgi ve dikkatini azaltacak ve dersten zamanla uzaklaşmasına neden olacaktır. Sözlük kullanması gereken çocukların tespit edilmesi ve ön sıralarda oturtulması önemlidir. İşitme problemi ve görme problemi doktor muayenesi ile kesinleştirilmelidir.

Beklenenin çok altında başarı durumunda özel öğrenme güçlüğüne dikkat ediniz: Zekâ kapasitesi yeterli olduğu hâlde bazı ders alanlarında başarısızlık varsa, bu durumda özel öğrenme güçlüğünden bahsedebiliriz. Özel öğrenme güçlüğü; okuma, yazma, aritmetik vb. konulara karşı olabilir.

Sportif faaliyetler ile ders dışı dinlenmeyi sağlayınız: Sportif faaliyetler, çocuğun fazla enerjisini harcaması, fiziksel gelişimine olumlu katkıda bulunması, stresini azaltması ve buna benzer birçok konuda fayda sağladığı için desteklenmelidir. Bu destek onun ders başarısında da etkilerini gösterecektir.

Okul içi sosyal etkinliklerde çocuğunuzu cesaretlendiriniz: Özellikle öğretmenlerin bu konuda duyarlı olması, hemen her öğrenciye bir kol faaliyetinin yaptırılması önemlidir. Bu durumun, çocukların özgüven ve sorumluluk bilinci açısından desteklenmesi oldukça önemlidir. Anne babanın da bu türlü faaliyetleri desteklemesi ile başarı daha da artacaktır.

Aileyi etkileyen stres etkenlerinin okul başarısını düşüreceğini unutmayınız: Özellikle uzun vadede bu türlü stres etkenleri fark edilmemekte ve çocuğun derse karşı ilgisini azaltarak ders başarısızlığı gibi sonuçları doğurmaktadır. Bu konuda çocuğa gerekli yardım ve destek sağlanmalıdır.

Anne ve babanın yalnız birinin okul konusunda desteğinin tam olarak yeterli gelmeyeceğini, her iki ebeveynin birlikte gereken önemi vermesi gerektiğini unutmayınız: Ülkemiz şartlarında, genelde anneler çocuk eğitimini üstlenmektedirler. Bu durum annelerin sorumluluğunu artırdığı gibi tek başlarına çoğu zaman yetersiz kalmaları gibi bir olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. O nedenle hem anne hem de babanın ders ve okul konusunda ortak ilgisi gerekmektedir.

Çocuğu ezber ve taklide göre değil, mantık ve üretkenliğe dayalı olarak yönlendiriniz: Eğitim ve öğretimi ezber ve taklide göre yönlendirmek, çocuğun uzun vadede üretkenliğini ve başarısını olumsuz etkilemektedir. Ders başarısı, çocuğun meslek hayatına yansıyacak bazı alışkanlıkların kazanılmasına neden olmaktadır. Kazanılacak özelliklerin olumlu olması hâlinde çocuklar hayat boyu kendilerini yalnız bırakmayacak özellikleri kazanacaklardır.

Tüm bu anlatılan etmenler birleştiğinde, öğrencinin başarısı kaçınılmaz olarak artacaktır. Öğrenci-Öğretmen-Veli üçlüsünün birlikte göstereceği performans, yukarıda da anlatıldığı üzere başarının temel anahtarıdır.

Kaynak: Çocuk eğitiminde sık sorulan sorular ve cevapları, Dr. Hasan Aydınlı; Zambak yayınları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yapmak ve siteye üye olmak isteyenler, Gmail hesabı ile siteye üye olabilir, Sitede yorum bölümünde, “yorumlama biçimi” yazan butondan “Google hesabı” yazanı seçerek yorumunuzu yazabilirsiniz.

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.