30 Temmuz 2016 Cumartesi

2. Dönem Teknoloji ve Tasarım Dersi Zümresi

2. Dönem Teknoloji ve Tasarım Dersi Zümresi Toplantı Tutanağıdır


Toplantı No : 1
Toplantı Tarihi : 15 / 02 / 2016
Toplantı Saati : 12:00
Toplantı Yeri : Öğretmenler odası

Gündem Maddeleri

1- Açılış ve yoklama.
2- Dersin amaçları ve programın değerlendirilmesi
3- Başarı durumunun değerlendirilmesi
4- Ders işlenişinde uygulanacak yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler.
5- Programın uygulanması ve değerlendirilmesi
6- Sene sonunda yapılması planlanan “Teknoloji Şenliği” hakkında karar
7- Dilek, kapanış.

Gündem maddelerinin Görüşülmesi

1. Okulumuz Teknoloji ve Tasarım dersi zümre öğretmenleri toplantısına ....................... başkanlığında Teknoloji Tasarım Öğretmeni ............ ve ...............’in katılımı ile gündem maddeleri okunarak başlandı.

2. Teknoloji ve Tasarım dersi amaçları doğrultusunda işlenecek, programda çıkabilecek olası sorunlarda kılavuz kitap doğrultusunda önlemler alınacaktır. Planlanan programda sorun yoktur. Başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

3. Teknoloji ve tasarım dersinde I. Dönemde başarının yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin bilgi, davranış ve araç-gereç olarak derse hazır gelmelerini sağlayıcı tedbirlerin ( rehberlik, aile işbirliği ) alınması ile başarının daha da artacağı belirtildi. Malzeme getirmemeyi alışkanlık haline getiren öğrencilerin uyarılarak, gerekirse velileri ile görüşülmesi kararı alındı.

4. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler ve teknikler olarak anlatım, soru-cevap, proje yöntemi, eleştirel düşünme, buluş yolu ile öğrenme, araştırma, tartışma yöntemleri uygulanacaktır. Daha düzenli ve verimli ders işlenebilmesi için karşılaşılan sorunların önlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla
* Öğrenciler ürün/maketi gerçekleştirmede kullanacakları uygun yöntem ve teknikleri,
araç ve gereçleri belirlemede araştırmaya yönlendirilir.
* Öğrenci velileriyle ilişkiler kurularak özellikle yapım aşamasında öğrencilerin bulduğu buluşları desteklemesi onlara olan güvenlerini göstermeleri gerektiği belirtilecektir.
* Öğrenci günlükleri her ders kontrol edilerek dersin ilk on dakikası günlük okumaya ayrılacaktır.
* Öğrenci çalışmalarının Teknoloji Tasarım sınıf panoları ve okul panosunda sergilenmesine, teknoloji haberlerinin bu panolarda asılarak ayda bir yenileme, düzen ve takibinin titizlikle yapılmasına karar verilmiştir.

5. Programın uygulanması

7. SINIFLAR 8. SINIFLAR
TASARIMIMI ÜRETİYORUM, ÜRETİYORUZ NASIL TANITALIM
Okulda zaman zaman teknoloji tasarım dersi ile ilgili, tasarım ve yaratıcılık konularında sunum, film gösterimi yapılmasına karar verilmişti ancak idarenin film seyredilmesine karşı tavrı olduğu için artık sunum ve film izletilmemesine karar verildi.
Çalışmasını erken bitiren öğrencilerin farklı çalışmalara yönlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
Değerlendirme sınıflara göre aşağıdaki gibi yapılacaktır:

7. Sınıf
* Sorunu araştırma ve çözümünü tartışma
* Tasarım önerisi geliştirme
* Tasarımı planlama
* Tasarımı değerlendirme ve öneri geliştirme
* Tasarımını tanıtma
8. Sınıf
* Sorunu araştırma ve çözümünü tartışma
* Tasarım önerisi geliştirme
* Tasarımı planlama
* Marka belirleme
* Logo belirleme
* Slogan belirleme
* Ambalaj hazırlama
* Reklam senaryosu hazırlayarak tasarımını tanıtma

6. Sene sonunda teknoloji şenliğinin yapılmaması, yerine zaten yapılacak olan Bilim Şenliğine destek çalışmaları yapılmasına karar verildi.

7. MOS yani Merkezi Ortak Sınavda okulumuzun yakaladığı başarıdan dolayı gurur duyduğumuzu ve bu başarının artarak devam etmesi için gerekli görülen derslerde öğrencilerin test çözme ve sınava hazırlanmaları için gerekli kolaylığın gösterilmesine karar verilmiştir.

8. Zümre Başkanı ................. toplantıyı sonlandırırken ders sonlarında sınıfların düzen ve temizliğine önem verilmesini istemiş ve 2016 Eğitim ve Öğretim yılının 2. döneminin hayırlı ve uğurlu olması dileği ile toplantıyı sona erdirmiştir.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni                          Teknoloji ve Tasarım ÖğretmeniHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yapmak ve siteye üye olmak isteyenler, Gmail hesabı ile siteye üye olabilir, Sitede yorum bölümünde, “yorumlama biçimi” yazan butondan “Google hesabı” yazanı seçerek yorumunuzu yazabilirsiniz.

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.